วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

40 ปี คริสตจักรภาคที่ 14

เชิญร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปีคริสตจักรภาคที่ 14
วันที่ 7-8 มกราคม 2017
ณ คริสตจักรภาคที่ 14
คริสตจักรภาคที่ 14  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บล็อก
คริสตจักรภาคที่ 14


เริ่มต้นกับการอบรมสัมมนา Blog   ของฝ่าย IT ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2016 
ณ อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินงาน
เรารักกันนะ จุ๊บๆๆ
ขอแสดงความยินดีกับ น้องโจ๊ พิธาน   ราชรักษ์  ในตำแหน่ง  Mr.teen  Internation
คริสตจักรในภาคที่ 14 
1. คริสตจักรสันติธรรม

2. คริสตจักรคานาอัน

3. คริสตจักรสายสัมพันธ์ข่วงเปา
ขอบพระคุณคริสตจักรสายสัมพันธ์ข่วงเปา

4. คริสตจักรธาราทิพย์

5. คริสตจักรไตรสภาวคาม

6. คริสตจักรเพชรไพฑูรย์

7. คริสตจักรธารพระพร

8. คริสตจักรพัฒนาธรรม

9. คริสตจักรแห่งความรัก
10. หมวดคริสเตียนสันติสุข
11. หมวดคริสเตียนธรรมเจริญ
12.จุดประกาศสันติธรรมหนองแฝก
13.จุดประกาศเพชรปราการ

14.จุดประกาศสายสัมพันธ์เชียงใหม่